Νέα

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 υπογράφηκε από τον Αν. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σαντορινιό, από τον Δήμαρχο Μυκόνου κ. Κουκά και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ κ. Μοναχολιά, μνημόνιο συνεργασίας (MOU) που αφορά στην αξιοποίηση των καλών πρακτικών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση των κ.κ. Σαντορινιού, Κουκά και Μοναχολιά σε αίθουσα συναντήσεων του ελληνικού κοινοβουλίου, όπου και υπεγράφη ύστερα από διεξοδική διαβούλευση μηνών και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, μνημόνιο συνεργασίας που αφορά σε έργα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει τη διερεύνηση για υλοποίηση έργων σχετικά με:

  1. Τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, με έμφαση στη μείωση, την περαιτέρω ανακύκλωση, αλλά και την εκμετάλλευση του υπολείμματος για παραγωγή καθαρής ενέργειας (w2e).
  2. Την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε θέματα παραγωγής αλλά και θέματα εφαρμογής, με έμφαση σε θέματα μεταφορών όπως η ηλεκτροκίνηση οχημάτων και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία από ξηράς, τεχνολογίας γνωστή και ως «cold-ironing».

Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας είναι:

  1. Η προστασία του περιβάλλοντος της Μυκόνου μέσω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής καθαρής ενέργειας.
  2. Η διαχείριση και αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων.
  3. Η σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου έθεσε ως προαπαιτούμενο στους «εταίρους» - το οποίο έγινε αποδεκτό - οποιαδήποτε μελέτη εκπονηθεί να έχει ως κυρίους άξονες την προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νησιού, το σεβασμό στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και να υπηρετεί τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει την υποχρέωση προώθησης συγκεκριμένων θεσμικών ενεργειών που απαιτούνται είτε απευθείας είτε σε συνεννόηση με φορείς της Κεντρικής, Αποκεντρωμένης και Αυτοδιοικητικής εξουσίας.

Ενώ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των σχετικών μελετών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών μικρής κλίμακας, συμβάλλοντας καθοριστικά στο πέρασμα του Δήμου Μυκόνου στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας και της καθαρής ενέργειας.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπεται και η εκπόνηση μελέτης από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για την αξιοποίηση των 2 μύλων στη Χώρα Μυκόνου - ιδιοκτησίας Δήμου Μυκόνου - προκειμένου να λειτουργούν με ταυτόχρονη συμβολική παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε:

«Η Μύκονος περνά σε μια νέα εποχή!

Η σημασία του παρόντος μνημονίου συνεργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά πιθανότατα να γίνει αντιληπτή ύστερα από μερικά χρόνια.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την προστασία του παραδοσιακού Μυκονιάτικου τοπίου, του περιβάλλοντος - θαλάσσιου και μη - αλλά και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων που προκύπτει από τη χρήστη διοίκηση και την αξιοποίηση νέων καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στις πλέον προηγμένες χώρες του κόσμου, βάζει τις βάσεις για τη Μύκονο του αύριο.

Πέραν της διασφάλισης της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητά μας, αποτελεί χρέος και ευθύνη μας η εξασφάλιση των νέων γενιών Μυκονιατών.

Για να την πετύχουμε όμως, θα πρέπει να καταφέρουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο τα αστικά απόβλητα όσο και άλλες δυνατότητες παραγωγής «καθαρής» ενέργειας.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται με το μνημόνιο συνεργασίας που μόλις υπογράψαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.»

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ