Νέα

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Μυκόνου προχωρά σε σύναψη πρ. σύμβασης με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Αρ. Απ. 208/2018) που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Καταγραφή και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου» καθώς επίσης και το σχέδιο της Σύμβασης όπως αυτό κατατέθηκε.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο καλύπτεται εξολοκλήρου από πόρους του Δήμου Μυκόνου με προϋπολογισμό 161.200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), είναι η συμβολή στο να αποτελέσουν τα Μεταλλεία ένα μοναδικό μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας και να ενισχυθεί παράλληλα η ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας αφού η μεταλλευτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στη Μύκονο αποτελεί ιστορικό παρελθόν του νησιού.

Τα τελικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την πρωτότυπη επιστημονική έρευνα θα αφορούν την τεκμηρίωση:

  • Των χαρακτηριστικών που διέπουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση η οποία έλαβε χώρα στη Μύκονο για 30 περίπου έτη με έμφαση σε στοιχεία όπως το προϊόν (ποιότητες, οργάνωση παραγωγής, χρήσεις στην παγκόσμια αγορά, διεθνής εμπορία, κ.λπ.), τα χαρακτηριστικά και η μέθοδος εκμετάλλευσης, η εξέλιξη της μεταλλευτικής τεχνολογίας και η ειδική εφαρμογή της, ο βαθμός εκμηχάνισης/ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, ο βαθμός καινοτομίας, το επιχειρησιακό μοντέλο, το μοντέλο διοίκησης, κ.λπ. και
  • των χαρακτηριστικών και της ιστορίας της κοινότητας των μεταλλωρύχων της Μυκόνου και της αλληλεπίδρασής της με την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Μυκόνου το προσεχές διάστημα προχωράει στην υπογραφή της σύμβασης με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεργασία αυτή των δυο φορέων έρχεται σε ακολουθία του επιτυχημένου τριήμερου εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε το 2017 στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μυκόνου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού έχοντας θέμα «Στις διαδρομές των Μεταλλωρύχων της Μυκόνου, των Κυκλάδων, του Κόσμου», καθώς και της ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου (210/2018, ΑΔΑ Ψ69ΑΩΚΚ-2Ε1) για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας ντοκιμαντέρ που αφορά στα μεταλλεία επισφραγίζοντας το ενδιαφέρον του Δήμου Μυκόνου για τα Μεταλλεία και την κοινότητα των μεταλλωρύχων.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά:

«Στηρίζουμε την έρευνα και την ανάδειξη της ιστορικής πλευράς της Μυκόνου.

Από την αρχή της θητείας τη παρούσας Δημοτικής Αρχής δόθηκε έμφαση σε ερευνητικά έργα και προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάδειξη διαφορετικών πτυχών του νησιού μας και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ταυτότητα της Μυκονιάτικης κοινωνίας και την εξέλιξή της, καθώς και τη διαμόρφωση της τοπικής οικονομίας.

Τα μεταλλεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Μυκόνου καθώς λειτουργούσαν για 30 χρόνια και η αξιοποίησή τους μέσω αυτού του πρωτότυπου ερευνητικού προγράμματος και της συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα οδηγήσει στην τεκμηρίωση της μεταλλευτικής ιστορίας του νησιού μας, με απώτερο σκοπό την ανάδειξή τους σε ένα μοναδικό μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο για την αγαστή συνεργασία.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά την κα. Δήμητρα Λοΐζου Βουλγαράκη η οποία με την εντατική προσωπική ενασχόλησή της και το πάθος της για τη διάσωση μεγάλου μέρους αρχειακού υλικού, καθώς και σημαντικών μαρτυριών από τη ζωή των μεταλλωρύχων και των οικογενειών τους στα Μεταλλεία, συνέβαλλε καθοριστικά συνδράμοντας, παροτρύνοντας και παρακινώντας μας για την ευόδωση όλου του εγχειρήματος.»

πηγή: travellingnews.gr