Νέα

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 397.201,76€

Ο Δήμος Μυκόνου ενέκρινε και κατακύρωσε την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών γηπέδων του νησιού κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με προϋπολογισμό ύψους 397.201,76€.

Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος ξεκίνησε το 2018, εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε από το Δήμο Μυκόνου στις 23 Απριλίου η προμήθεια υλικών ποσού 397.201,76€ για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δημοτικά Γήπεδα του Κόρφου και της Άνω Μεράς αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί η έγκριση της Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.

Σκοπός της προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν σε διαμορφωμένους χώρους είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση τους.

Ο εκσυγχρονισμός των δυο δημοτικών σταδίων θα συμβάλει στην αύξηση της λειτουργικότητας για τους πολίτες, τα αθλητικά σωματεία, τους επισκέπτες του Δήμου Μυκόνου και για τις αθλητικές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, τόσο το γήπεδο της Άνω Μεράς όσο και το Γήπεδο του Κόρφου θα καταστούν περισσότερο λειτουργικά τόσο για τη διεξαγωγή αγώνων όσο και για την καθημερινή άθληση και προπόνηση των αθλητών. Παράλληλα, θα βελτιωθεί και η αισθητική τους.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αφορά ενδεικτικά:

 • Καθίσματα γηπέδου (1300).  
 • Συντήρηση πυλώνων φωτισμού γηπέδου Άνω Μεράς.
 • Συντήρηση πυλώνων γηπέδου Κόρφου.
 • Προμήθεια πάγκων αποδυτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Συντήρηση των υπαρχόντων πάγκων των δύο γηπέδων.
 • Προμήθεια προκατασκευασμένων θέσεων - ερμαριών.
 • Εστίες ποδοσφαίρου αλουμινίου, μεταφερόμενες, προπόνησης, διαστάσεων 5,00 Χ 2,00m.
 • Εστίες ποδοσφαίρου αλουμινίου, προπόνησης, διαστάσεων 3,00 Χ 2,00 m.
 • Εστίες εκμάθησης – ακαδημίας.
 • Τέρματα γηπέδου ποδοσφαίρου.
 • Μπασκέτες επαγγελματικές Ολυμπιακού τύπου.
 • Μπασκέτες κινητές με ρόδες.
 • Ηλεκτρονικός πίνακας αλλαγών διπλής όψης.
 • Δάπεδο ασφαλείας.
 • Μεγαφωνική γηπέδου.
 • Περίφραξη.
 • Πυροσβεστικές φωλιές (6) μεγάλες.

Η δαπάνη της προμήθειας που ανέρχεται στο ποσό των 397.201,76€ έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2019 από δημοτικούς πόρους.

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ