Νέα

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 5.500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΕΤΥΧΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ο Δήμος Μυκόνου πέτυχε τους τελευταίους έξι μήνες την έγκριση όλων των έργων που κατέθεσε στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίζοντας σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5.500.000 ευρώ για την υλοποίηση τους.

Μετά από συντονισμένη συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με την Τεχνική Υπηρεσία και τα Νομικά Πρόσωπά του, με στόχο τη συμμετοχή στις προσκλήσεις που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», εξασφαλίστηκε με επιτυχία η ένταξή του λαμβάνοντας χρηματοδοτήσεις σε σημαντικούς τομείς που αφορούν το νησί της Μυκόνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Μυκόνου στα έργα που είναι δικαιούχος φορέας εκτός από την επιχορήγηση του προγράμματος ενέκρινε ομόφωνα μέσα από σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επιπρόσθετα ποσά από δημοτικούς πόρους προκειμένου να υλοποιηθούν πέρα από τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και άλλες απαραίτητες εργασίες που δεν τις είχε συμπεριλάβει το αρμόδιο Υπουργείο.

Ειδικότερα, ο Δήμος Μυκόνου πέτυχε την ένταξη και την επιχορήγηση των ακόλουθων έργων:

  • «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Ποσό Χρηματοδότησης 125.000,00€

Ποσό Ιδίοι Πόροι Δήμου 55.000,00€

Συνολικό Ποσό: 180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

  • «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »

Ποσό Χρηματοδότησης 59.000,00€

Ποσό Ιδίοι Πόροι Δήμου 5.000,00€

Συνολικό Ποσό: 64.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

  • «Προμήθεια –Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας»

Ποσό Χρηματοδότησης 210.000,00€

Ποσό Ιδίοι Πόροι Δήμου 210.000,00€

Συνολικό Ποσό: 420.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

  • «Επέκταση βιολογικού καθαρισμού Αλογόμανδρας Μυκόνου»

Ποσό Χρηματοδότησης: 4.830.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κύριος Έργου: ΔΕΥΑ Μυκόνου

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε:

«Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει πρόγραμμα και διεκδικεί με επιτυχία κάθε επιχορήγηση που δίνεται από το Κεντρικό Κράτος.

Το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και οι πολύ σημαντικές επιχορηγήσεις που πετύχαμε σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δημοτικών πόρων αποδεικνύουν την ετοιμότητα και τη σκληρή δουλειά του Δήμου Μυκόνου σε συνεργασία με τη Τεχνική Υπηρεσία και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Δε σταματάμε όμως εδώ!

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε κρατική επιχορήγηση και παράλληλα θέτουμε τις βάσεις για μελλοντικά έργα που θα αναβαθμίσουν επιπρόσθετα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού μας και θα εξασφαλίσουν ακόμη καλύτερες υποδομές σε όλους τους τομείς.»

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ